dimarts, 11 de juny de 2013

Concloem un cicle: reflexió sobre el bloc i les competències

El segon quadrimestre del tercer curs està ja quasi acabat i, amb ell, l'assignatura de Reflexió i Innovació educativa. 
Per això, em disposo a fer una reflexió final sobre la feina feta, sobre el bloc i sobre les competències que he anat treballant aquests mesos. 

El bloc ens ha servit d'eina principal per fer les entrades de la feina que anàvem treballant a classe. Amb ell ens ha estat possible reflexionar, donar el nostre punt de vista... potser allò pel que menys l'hem emprat, almenys jo, i crec que s'hauria de millorar d'alguna manera per a futurs blocs, és el fet de deixar comentaris als companys/es.
Penso que la feina que és fa amb el bloc és molta, es requereix un esforç, i sempre és d'agraïr saber que algú ha llegit les teves entrades i et fa un comentari. En aquest sentit crec que hauria d'haver intereccionat amb més companys a través del bloc, i en el nostre cas, amb gent de les 3 illes, seria força interessant que aquesta interecció fos major perquè en podrien sortir bons resultats.
Així i tot, almenys vàrem tenir una entrada on vàrem haver de comentar bones pràctiques als nostres companys, però crec que quasi tothom va optar per comentar blocs de gent que ja coneixia. Mirant el núvol d'etiquetes de la pàgina, les competències més utilitzades són la 3.2 (Aporta reflexions en quant a l’organització del centre: distribució del temps i de l’espai, dinàmiques de treball, coordinació entre professorat, relació amb les famílies i amb el context proper; i contrasta aquestes reflexions amb evidències) i la 4.2 ( Identifica bones pràctiques, les compara).

 De la mateixa manera, hi ha competències que no he utilitzat, i crec que és interessant que faixi una espècie de introspecció per descobrir el per què no les he usat, i proposar-me noves metes per aconseguir millorar aquestes competències.
          Algunes de les que no he usat han estat 2.3 (Descriu el que vol aprendre, els objectius que es proposa), 3.3 (Contrasta allò que recullen els documents del centre amb les pràctiques i rutines que s'hi practiquen), 4.3 (Elabora hipòtesis de per què passa un fet concret a partir d'un recull d'informació)... 

          Recordo que a principi de curs, quan vàrem haver de fer l'entrada sobre les competències que creiem que teníem i les que creiem que havíem de millorar vaig tenir dificultats i dubtes, perquè no sabia molt ben com partir. Ara, després de tots els aprenentatges que hem adquirit, puc saber el què he de millorar i per on començar. Això significa que hi ha una gran feina feta, i això m'aporta molta satisfacció! 


E
En definitiva, crec que tots ens podem sentir orgullosos de la feina que hem fet i dels fruits que ara hem pogut extreure: nous coneixements i aprenentatges que ens serviran per tirar endavant i millorar en la nostra professió. 

És la fi d'un capítol més en la nostra caminada cap a l'objectiu de ser mestres. Una porta es tanca, però se n'obre una altra cap al quart i darrer curs. 


"M'ho van explicar i ho vaig oblidar, ho vaig veure i ho vaig entendre, ho vaig fer i ho vaig aprendre"
> Justificació de les competències escollides:
2.5 Recull dubtes i dilemes: perquè en aquesta entrada he recollit els meus dilemes i allò que crec que hauria pogut fer perquè la feina anés millor
2.6 Argumenta el què ha fet i per què: perquè aquesta entrada és una conclusió de tot el que he fet i la seva argumentació 
2.7 Reflexiona sobre els seus errors i cerca maneres de millorar en la seva actuació professional: en aquesta entrada he parlat sobre allò que crec que puc millorar i els errors que he comès, fent un feedback  

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada