dimecres, 13 de març de 2013

Reflexió: com treballar les competències en el context escolar?

En el passat seminari de Reflexió i Innovació educativa vàrem conèixer què és el DAFO.
El DAFO és una eina que permet fer una anàlisi sobre la situació d'una empresa o corporació i on s'analitza:


Debilitats: elements interns aud poden limitar el bon funcionament i la bona marxa d'una empresa, en aquest cas d'un centre educatiu. Respon a la pregunta Què s'hauria de millorar del centre?


Amenaces: factor de l'entorn que pot afectar la bona marxa d'un centre. Respon a la pregunta Què hi ha a l'entorn del centre que pot afectar la bona marxa, incrementar els riscos o reduir-ne els èxits?


Fortaleses: factor intern que pot facilitar l'obtenció de bons resultats o esdevenir un avantatge. Respon a la pregunta Què es valora del centre i de què estem satisfets?


Oportunitats: factor de l'entorn que pot representar per un centre un avantatge o una possibilitar per tal que millori el funcionament, els resultats o els serveis. Respon a la pregunta Què hi ha a l'entorn del centre que pot afavorir l'obtenció de bons resultats o esdevenir un aprenentatge?Una vegada ja analitzat el context de l'escoleta on estic fent pràctiques, és hora de reflexionar sobre com puc treballar les meves competències en aquest context en concret. Com ja vaig exposar a la primera entrada del blog, algunes competències les tinc més assolides que altres, i algunes les he de millorar durant el meu procés d'aprenentatge actual.
Penso que el més important per una mestra és saber aprofitar les Fortaleses i les Oportunitats que el nostre context ofereix, és a dir, saber agafar aquells aspectes positius del centre per tal d'enfortir-los i enriquir-nos. 

Per exemple, en el centre on estic fent pràctiques una de les FORTALESES és el sistema de desdoblaments que tenen, que permet realitzar moltes activitats en petit grup que serien difícils de gestionar en gran grup. Amb aquest aspecte podré treballar la competència 
4.2 Identifica bones pràctiques, les compara. Crec, sens dubte, que aquesta és una molt bona pràctica del centre i que és molt útil per una millor atenció individualitzada. 
Una altra de les seves fortaleses és que tenen molt clars els principis educatius descrits en el Projecte Educatiu de Centre i els porten a terme dia a dia. Així, podré enfortir la competència 3.3 Contrasta allò que recullen els documents del centre amb les pràctiques i rutines que es realitzen, i també la 4.1 Identifica els marcs teòrics que justifiquen o qüestionen les pràctiques que es duen a terme a l’aula. 


Però en un centre no tot és bo, i forma part del procés d'aprenentatge saber identificar els aspectes negatius. 

Per exemple, una de les AMENACES del centre seria la falta d'una aula de psicomotricitat, que em va extranyar perquè es tracta d'un centre de recent construcció. Això em permetrà millorar la competència 3.2 Aporta reflexions en quant a l’organització del centre: distribució del temps i de l’espai, dinàmiques de treball, coordinació entre professorat, relació amb les famílies i amb el context proper; i contrasta aquestes reflexions amb evidències. 


Com a aspectes per millorar i adquirir crec que hauria de tenir en compte la competència 2.2 Identifica les pròpies creences i concepcions; contrasta les creences personals amb les pràctiques i activitats que observa al centre; crec que és fonamental que els docents coneguin les seves creences i, a partir d'aquí, les puguin comparar amb el que es diu i es fa a l'escola. Penso que és hora d'anar pensant i reflexionant sobre les meves pròpies creences, i com que he vist que és la feina del mòdul 2 em proposo entendre el tema per acabar de definir els meus pensaments.
També he d'adquir la competència 4.3 
Elabora hipòtesis de per què passa un fet concret a partir d'un recull d'informació, ja que a vegades observo esdeveniments però no faig la part de fer hipòtesis i pensar el per què ha ocurregut allò concret. Per millorar-ho em proposo apuntar baix les reflexions les hipòtesis que d'elles en sorgeixen. > Justificació de les competències escollides:
2.1 Identifica punts forts i punts febles quant a les seves capacitats i competències professionals: he escollit aquestes competències perquè en aquesta entrada he reflexionat sobre els punts forts i punts dèbils. 
2.3  Descriu el que vol aprendre, els objectius que es proposa: he posat aquesta competència perquè en aquesta entrada he descrit el que em proposo fer per millorar les meves competències professionals. 

dilluns, 4 de març de 2013

Observació d'aula 4/3/2013

Avui dilluns 4 de març he aprofitat per fixar-me al màxim detall en el dia a l'aula per fer aquesta feina. 

He arribat a l'aula a les 9h del matí. L'entrada és gradual i fins les 9:15 - 9:30h poden estar entrant infants. Tot i així la majoria han estat molt puntuals i sols una nena ha arribat a les 9:15h. És llavors quan hem fet el bon dia. Asseguts en rotllana, en aquest primer moment quotidià tots els infants estaven molt desperts i atents. Primer hem cantat dues cançons per donar el bon dia; alguns cantaven i altres, simplement, observaven. Seguidament hem passat a mirar si érem tots a classe avui. Després hem mirat del temps; els nens intenten fer prediccions del temps que farà, i al final s'han decidit pel sol i el núvol. Per acabar aquesta rotllana, hem recordat què faríem durant el dia d'avui, a mode d'agenda. L'objectiu de la rotllana del bon dia és, primerament, donar la benvinguda a tots, i també organitzar el que serà la jornada per tal que els infants es centrin i això els permeti sentir-se més segurs en la seva estada al centre. 

A les 9:30h, ha vingut na Biti Petrus, una mestra de suport enviada per l'Ajuntament, amb la qual es fan desdoblaments. 6 infants han anat amb ella a fer construccions, i la resta (8 infants, la tutora i jo) ens hem quedat a l'aula. En aquesta ocasió ha tocat explicar el conte De què fa gust la lluna? És un conte que ja coneixen i que es sol contar una vegada per setmana. A més, hi ha a l'aula un mural amb els animals que apareixen en el conte, que s'aferren amb velcro. La mestra ha donat un animal a cada infant i així els ha fet més partíceps. Essent una activitat de petit grup ha funcionat molt bé i tots han estat ben atents, esperant el seu moment per participar en el conte i imitant les onomatopeies dels animals.
Una vegada acabat de contar el conte, aquest petit grup ha pintat dos dels animals que surten (tot els altres ja estan pintats); en aquesta ocasió ha tocat el mico i el ratolí. L'objectiu de la mestra és que els infants practiquin la psicomotricitat fina; els ajuda i els dóna indicacions de com s'agafen les pintures en aquest cas. 


A les 10:30h, quan han arribat els companys que feien construccions, s'ha fet el berenar. Els infants s'han repartit entre les dues taules que hi ha a l'aula i, cadascun autònomament, ha tret el berenar, ha berenat i, en acabar, han tornat la bosseta al seu lloc. Després de berenar tots han demanat aigua. La mestra ja em va donar indicacions de que el berenar és un moment perquè els infants guanyin en autonomia, i per això hem de deixar que algunes coses les faixin ells sols. 

De 10:30 a 12h ha arribat el moment de jugar als racons de l'aula. He pogut notar (de fet ja ho vaig notar la primera setmana de pràctiques) com molts infants tenen preferències per algun racó en concret, i s'hi passen llargues estones (per exemple molts nens juguen llarg temps a la cuineta o a la perruqueria). Per altra banda, hi ha dos o tres infants que van canviant de joc constantment i es centren poc temps en una mateixa activitat.
També s'ha aprofitat aquest temps perquè els 6 infants que havien anat a fer les construccions pintessin el mico i el ratolí, i altres infants que tenien feines atrassades per no haver assistit a classe altres dies de la setmana anterior també s'han posat al dia. He vist com tots els nens tenien moltes ganes de pintar, és una activitat que els agrada i els entreten, i tots han fet la seva feina correctament. No obstant, alguns no han fet cas a la primera a ordres de la mestra (per exemple: només pintem en color rosa les orelles del ratolí). 


A les 12h ha arribat l'hora del canvi de bolquers. Dels 15 infants de la classe, n'hi ha 6 que en segueixen portant. Els que no porten bolquers van al bany durant diferents moments del matí, tot i que a vegades la mestra els va recordant si algú té ganes d'anar al bany. Els infants que porten bolquers són cridats poc a poc per la mestra que els fa el canvi. 

Quan tots els canvis de bolquers han estat fets, sobre les 12:15h i aprofitant el sol que ha fet avui, els infants han sortit al pati. Al pati hi havia els tres grups de P2 que hi ha a l'escola i un grup d'infants de P1. Els nens han estat jugant amb les bicis i tricicles, s'han tirat pel tobogan... En general tots han passat per tot i han jugat molt bé. A l'hora de recollir, a les 12:45h, tots han fet cas i han recollit. 

De 12:45-13h, hem fet la rotllana de despedida. Primer els nens s'han fet net les mans, i després hem cantat cançons que tots coneixien. A les 13h han vingut els primers pares i avis a buscar alguns infants. 

De 13 a 14h els infants que esperaven a ser recollits han jugat lliurement pels racons de l'aula. 

> Justificació de les competències escollides:
1.2 Reflexiona i pondera sobre elements que porten a una bona actuació professional: he escollit aquesta competència perquè al llarg d'aquesta observació he anat reflexionant sobre la pràctica docent de les mestres que he observat i he reflexionat també sobre els aspectes que conformen una bona actuació docent.

3.2   Aporta reflexions en quant a l’organització del centre: distribució del temps i de l’espai, dinàmiques de treball, coordinació entre professorat, relació amb les famílies i amb el context proper; i contrasta aquestes reflexions amb evidències: durant el procés d'observació he reflexionat sobre aspectes com la dinàmica de classe, l'espai i el temps, etc.