dimarts, 11 de juny de 2013

Concloem un cicle: reflexió sobre el bloc i les competències

El segon quadrimestre del tercer curs està ja quasi acabat i, amb ell, l'assignatura de Reflexió i Innovació educativa. 
Per això, em disposo a fer una reflexió final sobre la feina feta, sobre el bloc i sobre les competències que he anat treballant aquests mesos. 

El bloc ens ha servit d'eina principal per fer les entrades de la feina que anàvem treballant a classe. Amb ell ens ha estat possible reflexionar, donar el nostre punt de vista... potser allò pel que menys l'hem emprat, almenys jo, i crec que s'hauria de millorar d'alguna manera per a futurs blocs, és el fet de deixar comentaris als companys/es.
Penso que la feina que és fa amb el bloc és molta, es requereix un esforç, i sempre és d'agraïr saber que algú ha llegit les teves entrades i et fa un comentari. En aquest sentit crec que hauria d'haver intereccionat amb més companys a través del bloc, i en el nostre cas, amb gent de les 3 illes, seria força interessant que aquesta interecció fos major perquè en podrien sortir bons resultats.
Així i tot, almenys vàrem tenir una entrada on vàrem haver de comentar bones pràctiques als nostres companys, però crec que quasi tothom va optar per comentar blocs de gent que ja coneixia. Mirant el núvol d'etiquetes de la pàgina, les competències més utilitzades són la 3.2 (Aporta reflexions en quant a l’organització del centre: distribució del temps i de l’espai, dinàmiques de treball, coordinació entre professorat, relació amb les famílies i amb el context proper; i contrasta aquestes reflexions amb evidències) i la 4.2 ( Identifica bones pràctiques, les compara).

 De la mateixa manera, hi ha competències que no he utilitzat, i crec que és interessant que faixi una espècie de introspecció per descobrir el per què no les he usat, i proposar-me noves metes per aconseguir millorar aquestes competències.
          Algunes de les que no he usat han estat 2.3 (Descriu el que vol aprendre, els objectius que es proposa), 3.3 (Contrasta allò que recullen els documents del centre amb les pràctiques i rutines que s'hi practiquen), 4.3 (Elabora hipòtesis de per què passa un fet concret a partir d'un recull d'informació)... 

          Recordo que a principi de curs, quan vàrem haver de fer l'entrada sobre les competències que creiem que teníem i les que creiem que havíem de millorar vaig tenir dificultats i dubtes, perquè no sabia molt ben com partir. Ara, després de tots els aprenentatges que hem adquirit, puc saber el què he de millorar i per on començar. Això significa que hi ha una gran feina feta, i això m'aporta molta satisfacció! 


E
En definitiva, crec que tots ens podem sentir orgullosos de la feina que hem fet i dels fruits que ara hem pogut extreure: nous coneixements i aprenentatges que ens serviran per tirar endavant i millorar en la nostra professió. 

És la fi d'un capítol més en la nostra caminada cap a l'objectiu de ser mestres. Una porta es tanca, però se n'obre una altra cap al quart i darrer curs. 


"M'ho van explicar i ho vaig oblidar, ho vaig veure i ho vaig entendre, ho vaig fer i ho vaig aprendre"
> Justificació de les competències escollides:
2.5 Recull dubtes i dilemes: perquè en aquesta entrada he recollit els meus dilemes i allò que crec que hauria pogut fer perquè la feina anés millor
2.6 Argumenta el què ha fet i per què: perquè aquesta entrada és una conclusió de tot el que he fet i la seva argumentació 
2.7 Reflexiona sobre els seus errors i cerca maneres de millorar en la seva actuació professional: en aquesta entrada he parlat sobre allò que crec que puc millorar i els errors que he comès, fent un feedback  

dissabte, 8 de juny de 2013

Reflexió sobre el projecte de millora: el passadís

Fins el darrer dia de pràctiques, ahir dia 7 de juny, la meva companya na Lídia i jo vàrem estar ultimant els detalls dels racons del passadís.
Per això avui em disposo a reflexionar sobre com ha avançat el nostre projecte, què es podria canviar i què es podria millorar.

Com ja vàrem explicar, el nostre projecte neix d'una necessitat de les mestres, que creuen que els racons del passadís són pobres i els falten elements.
Des del mes de març vàrem estar planificant el material, els espais... feiem esborranys de com quedarien els racons... Va ser però a mitjans - finals d'abril quan vàrem començar a confeccionar material, i potser el temps va ser massa just. Aprofitàvem les hores lliures de 8 a 9h del matí, i també alguns dilluns capvespre.
Ara canviaria el temps que vam invertir, hauria començat abans a confeccionar i reunir material perquè no anéssim amb el temps tan just.


Sobre el resultat dels racons, evidentment penso que hi ha coses que hauríem pogut millorar.

- Al racó de construccions encara faltaria més material (hi ha capsetes, tubs i pots), perquè després de veure als infants jugar-hi crec que els hi faltava alguna cosa.
Però la decoració penso que és encertada: hi ha edificacions famoses que pengen del sostre, per donar verticalitat al racó, i també un cartell que vam fer aquesta última setmana (per això no surt a la foto que hi ha a continuació), on posa Construïm el món!
- Del racó de cuineta n'estic ben satisfeta. Hem afegit unes cortines (encara no surten a la foto, però estan a la part de la finestra), la taula amb l'ula i les cadires, hem fet fruites i menjar amb teles, hem posat estris de cuina... Així i tot faltarien materials com olles o paelles.


Per últim trobem dues casetes a l'espai motriu. A psicomotricitat hi varen jugar, i tot i que la proposta va ser un èxit, crec que són molt fràgils en relació a la feina que ens va costar fer-les, i ja les vàrem haver de reforçar.

Però fent balanç estic molt contenta del nostre pla de millora. Hem fet bona feina i, tot i que sempre hi ha coses per millorar, ben segur que els infants ho gaudiran! 


> Justificació de les competències escollides:
5.2 Justifica i contextualitza el projecte de millora a partir de l'anàlisi de necessitats i de l'identificació del problema: he triat aquesta competència perquè he analitzat les necessitats que es podrien canviar un cop feta ja l'avaluació 
5.4 Preveu els obstacles i les resistències en l'aplicació del projecte de millora: aquesta l'he triada perquè he parlat una mica dels obstacles i d'allò que crec que s'hauria de modificar si es tornés fer

Projectes de millora/documentals i aprenentatges

Després de tota la feina feta durant aquest curs, van arribar els dies de presentar-la davant els companys de classe.
Alguns ho van fer a les classes ordinàries, per videoconferència, i altres en el seminaris, en el nostre cas el de Menorca.
En comentaré alguns: 


Projecte de millora: Som artistes! (escoleta Na Burguesa, Mallorca)
Per Aina
(
http://ainaruperezrado.blogspot.com.es/)

Aquest projecte de millora va ser exposat a classe, i el comento perquè em va resultar força interessant.
L'art és un dels grans temes olvidats, i tot i que sí es fan moltes activitats plàstiques a l'escola, moltes vegades no es relaciona amb el món artístic i amb els grans autors del món de la pintura.
Crec que és molt interessant ja al primer cicle d'infantil introduir als infants el el món de l'art.
L'experiència consisteix en 3 sessions on es treballen: Picasso, Miró i Barceló, apostant per autors espanyols.
Entre les activitats es creà un racó de l'art, es varen treballar els colors, el collage...
Em semblen molts bons temes on els nens aprendran i es divertiran a parts iguals! Projecte de millora: el pati de l'escola (La Salle Maó)
Per Sandra Campano (
http://mifuturoproyectoreflexioinnovacio.blogspot.com.es/)
Melissa Lozano (http://reflexioinnovaciomlozanocarretero.blogspot.com.es/) 
Natalia Vinent (http://reflexioinnovaciouibmenorca.blogspot.com.es/)

Aquesta proposta m'ha agradat molt per la varietat de material que han creat (material original i motivador pels infants) i les seves possibilitats de joc. 
Els materials que han confeccionat per la millora del pati són: 
- panell de so
- panell de canals
- panell de pissarra
- espai de cautxo
- bancs

- taules i tabalets
- carrils

- fems

Totes les idees eren molt originals i donaven molt de joc perquè els infants poguessin manipular i experimentar (sobretot els panells). 

Els objectius de les meves companyes eren sobretot orientats a proveïr el pati de més espais de joc i materials motivadors i encisadors pels infants, per tal que el moment del pati (que en general solen ser moments llargs ja que els nens necessiten estar a l'aire lliure i jugar) sigui, a més d'un moment lúdic un moment educatiu, ple de possibilitats. 

Estic convençuda que l'avaluació del projecte ha estat molt positiva, i que l'acollida d'aquests nous materials i espais per part dels infants ha estat tot un èxit!
Penso que no sorgiran grans obstacles ni dificultats. 
Documental: L'educació del futur
Per Sílvia Bassa (
http://reflexioinnovacioeducativa.blogspot.com.es/)


No puc deixar de comentar aquest documental perquè em va agradar molt. 
Dies abans havia pogut veure l'adelant i estava segura que el contingut del vídeo final seria molt millor, i no vaig equivocar-me. 
És un vídeo amb uns continguts que estan a l'ordre del dia, on es fa una crítica del moment pel qual està passant el nostre païs, la crisi econòmica, i enllaçant-ho amb una possible crisi de valors. Hi apareixen les imatges d'uns infants de P2 on es veuen que aquests nens, encara sense haver rebut les manipulacions de la societat adulta, no presenten aquesta crisi de valors.

Tot plegat ens ha de fer pensar com hauria de ser l'educació del futur.
El vídeo també suposa una reivindicació a la futura llei d'educació, que pretén ser més competitiva i més individualitzada, lluny del que realment es vol aconseguir amb l'educació actual, i amb la qual no anàvem desencaminats (almenys amb el que es refereix a Educació Infantil). 


Destacar i fer especial menció a l'edició i el muntatge del vídeo, que m'ha semblat molt encertat. 


I jo, què he après del treball dels meus companys/es? 

Després de totes les exposicions que he pogut veure que darrera cada projecte i darrera cada documental hi ha molta feina feta i moltes hores per arribar al resultat desitjat.

He pogut agafar idees de materials i estratègies per futurs projectes de millora, o per futures feines en una escoleta.

Tot plegat fa que ens poguem enriquir els uns dels altres i poguem veure les experiències que es duen a terme a cada escola, en el cas dels projectes de millora.
En general la majoria de propostes venien donades per la mateixa escola, i una gran quantitat d'elles estaven destinades a espais que no eren la mateixa aula (el pati, racons externs a l'aula, el passadís en el nostre cas...). Tot això, i en funció de cada escola, ens pot donar informació de les necessitats reals de l'escola, i pot ser senyal que, si bé donem molta importància i cuidem molt els espais d'aula, potser hi ha altres espais a l'escola que estan més "abandonats" o no tant cuidats, i els hi hauríem de prestar més atenció. 


Dels documentals, m'he sorprès de la seva originalitat i de l'edició d'alguns, que semblaven fets per veritables professionals! 


Justificació de les competències escollides:
1.4 Arriba a conclusions elaborades a partir de la contrastació de la informació recollida tant en la teoria com en la pràctica: he escollit aquesta competència perquè per comentar els projectess i els documentals he hagut de reflexionar i extreure conclusions per tenir opinions objectives i ben formades de la feina de les companyes. 
5.4 Preveu els obstacles i les resistències en l'aplicació del projecte de millora: durant la reflexió de la feina de les meves companyes he anat pensant si hi podrien sorgir obstacles o dificultats que estorbessin la bona feina.