dimarts, 21 de maig de 2013

Projectes de millora a la xarxa

He fet una recerca de projectes de millora a la xarxa, i en vull comentar dos:Aquest és el primer projecte de millora que he trobat. És portat a terme a l'escoleta Es Vedranell, situada a Sant Josep (Eivïssa). El seu bloc és: http://escoletaesvedranell.blogspot.com.es/

M'ha cridat molt l'atenció principalment perquè està enfocat a millorar el passadís o distribuïdor de l'escola, el mateix que feim la meva companya na Lídia i jo a l'escoleta de Ferreries on fem les pràctiques.

Entre els seus objectius estan crear material educatiu i sensorial, afavorir el joc per tots els nivells, etc. 
Han creat diversos materials com ara botelles de colors, capses de llum, sonalls amb i sense llum, camí sensorial, caixes per enrroscar, panells sensorials, telèfons, ... Tot el material que han confeccionat és reciclat. Això demostra que no fa falta molt de pressupost per crear materials estètics i amb moltes possibilitats de joc pels infants, i és que el resultat final ho demostra. A més, han penjat al passadís documentació amb fotografies dels infants jugant als diferents espais.
L'avaluació és una altra part molt important de tot projecte perquè és el punt on pots veure si els resultats són els esperats, pots pensar millores...
Una de les expectatives que tenen les practicants és que l'equip del centre continuï amb aquest projecte. Això significarà que els espais han tingut bona acollida per part dels infants i que els resultats són positius.


Aquesta altra experiència m'ha agradat molt. És un projecte de millora de pati, tot i que no s'especifíca l'escoleta, però té un pati amb molt de verd on et sents realment en contacte amb la naturalesa.

El que han fet ha estat crear materials per jugar al pati com ara: cortina de teles, hamaca, mòbils, materials sensorials, neumàtics, seients fets amb troncs, etc.

L'avaluació la fan en relació a si han tingut èxit les seves propostes, i m'agrada perquè al final adjunten unes propostes de millora. Hem de fer sempre autocrítica del que fem per pensar en futures millores. > Justificació de les competències escollides:
1.1 Cerca i accedeix a dades i recursos existents a l'hora de resoldre les activitats, tasques i situacions que es plantegen al Pràcticum i a l'assignatura: he escollit aquesta competència perquè per realitzar aquesta entrada he hagut de fer una recerca dels recuros de la xarxa. 
1.3 Accedeix i revisa altres blocs i experiències per tal d'ampliar la pròpia formació: per fer aquesta entrada he hagut de revisar les experiències d'altres persones que han fet plans de millora per així donar la meva opinió. 

dissabte, 11 de maig de 2013

Projecte de millora: El Passadís

La meva companya de pràctiques, na Lídia, i jo, hem realitzat el nostre projecte de millora sobre el passadís de l'Escola Infantil Ferreries.

A continuació volem plasmar amb aquest power point la feina que estem fent en relació a aquest projecte:Ppt projecte from Estela Coll Marquès


> Justificació de les competències escollides:
5.2 Justifica i contextualitza el projecte de millora a partir de l'anàlisi de necessitats i de la identificació del problema:
en aquesta presentació es contextualitza el projecte i les necessitats de les qual ha sorgit